Heart Rate Turbulence

 

Home
 

Heart Rate Turbulence

Co to jest HRT?
Obliczenia
Piśmiennictwo
Programy
 
Contact
About this site

Deutsch English

 
Last updated
Tue Mar 27 23:03:47 2007
 
International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology
 

Co to jest HRT?

HRT - Turbulencja Rytmu Serca - to fizjologiczna, dwufazowa odpowiedź węzła zatokowego na przedwczesny skurcz komorowy. Odpowiedź ta składa się z krótkiej fazy wczesnego przyspieszenia po której następuje zwolnienie częstości serca. HRT może być ocenione przez 2 liczbowe parametry, tj. Turbulence Onset (początek turbulencji) oraz Turbulence Slope (nachylenie turbulencji). Nie zidentyfikowano mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie HRT. HRT najprawdopodobniej wydaje się być spowodowany odruchem z baroreceptorów. Przedwczesny skurcz komorowy wywołuje krótkotrwałe zaburzenie w ciśnieniu tętniczym (niska amplituda w czasie skurczu przedwczesnego i wysoka w kolejnym, prawidłowym skurczu serca). W przypadku kiedy autonomiczna kontrola serca nie jest zaburzona to ta krótka zmiana w ciśnieniu jest rozpoznawana (przez baroreceptory) z natychmiastową odpowiedzią w postaci HRT. Kiedy dochodzi do zaburzenia funkcji autonomicznej kontroli serca wówczas odpowiedź ta jest osłabiona lub całkowicie zniesiona.

Analiza HRT jest przydatna w ocenie ryzyka po zawale serca. Po przeanalizowaniu danych ponad 3000 pacjentów po zawale serca ustalono, że HRT - niezależnie od innych czynników ryzyka - posiada największą wartość predykcyjną spośród elektrokardiograficznych parametrów wykorzystywanych w celach prognostycznych. Wartość predykcyjna HRT jest porównywalna z frakcją wyrzutową lewej komory.

 

Graficzna prezentacja HRT

Graficzną prezentację Turbulencji Rytmu Serca można znaleźć pod HRT-Demo Java lub HRT-Demo JavaScript. (Aktualnie tylko wersja HRT-Demo JavaScript jest po polsku. Wersja HRT-Demo Java jest tylko po angielsku.) Jednakże prezentacje te wymagają aby używana przeglądarka miała możliwość obsługi apletów Java lub JavaScript. Wszystkie przeglądarki 4-tej generacji (np.: Netscape 4.x lub Internet Explorer 4.x) z włączoną obsługą Java- lub JavaScript są w stanie przeprowadzić demonstracje. W przypadku braku problemów sprawdź ustawienia przeglądarki lub skontaktuj się z operatorem systemu.